บ้านชมเดือน  
  บ้านชมดาว  
  บ้านชมจันทร์ 1  
  บ้านระเบียงจันทร์ 1  
  บ้านชมจันทร์ 2  
  บ้านระเบียงจันทร์ 2  
  บ้านชมจันทร์ 3  
  บ้านระเบียงจันทร์ 3  
  บ้านชมจันทร์ 4  
  บ้านระเบียงจันทร์ 4  
  บ้านชมตะวัน  
  บ้านชมนภา 1  
  บ้านระเบียงฟ้า 1  
  บ้านชมนภา 2  
  บ้านระเบียงฟ้า 2  
  บ้านชมนภา 3  
  บ้านชมวิว  
  บ้านพัก เดิน ดิน ดู ดาว ใบแบบต่างๆ
 

บ้านพักส่วนตัวบนเนินเขา ทุกหลังถูกออกแบบให้ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นลักษณะไล่ระดับ  เพื่อต้องการให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพที่งดงาม กับบ้านทรง 8 เหลี่ยม และสไตล์โมเดริน์ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ    ท่านสามารถเลือกสัมผัสความงดงามด้วยมุมมอง  360 องศา  กับบ้านแฝด "ชมดาวกับชมเดือน"   และ บ้านชมจันทร์   หรือเลือกพักผ่อนในพื้นที่กว้างๆ กับ บ้านระเบียงจันทร์  หรือหันมาชื่นชมธรรมชาติที่บ้านสไตล์โมเดริน์กับ บ้านชมนภา - ระเบียงฟ้า  หรือสังสรรค์กับเพื่อนๆ กรุ๊ปใหญ่ที่ บ้านชมวิว

 

 

 

  

  

 

                                                             


   
  บ้านพักแบบต่างๆ